Odoo + afbeelding en tekst

Huidige situatie 

Bij veel recreatiebedrijven zien we de huidige situatie, zoals hiernaast geschetst. De accesspoints (wifi zenders) staan ver van elkaar en veel gebruikers moeten gebruik maken van één accesspoint. Veel mensen denken dat de problematiek zit in de dekking van het accesspoint dus gaan ze deze maar hoger plaatsen in de hoop dat dit een beter bereik geeft. 

Echter, het probleem zit niet in het accesspoint, tegenwoordig zijn deze uitgerust met fantastische antenne systemen.

Het probleem zit vooral in de apparaten van de gebruikers, deze antennes zijn over de jaren heen kleiner geworden. Dit, omdat de apparaten kleiner zijn geworden en bruikbaar voor meerdere antennes om hogere snelheden te kunnen halen. Deze kleinere antennes zijn niet in staat het signaal terug te krijgen naar het accesspoint. Er is in het verleden wel eens iemand over me heen gevallen dat ze met een iPhone tot wel 1 km dekking konden krijgen. 

Dat klopt wanneer je als enig persoon aanwezig bent op locatie, maar bij veel recreatiebedrijven is het de bedoeling meerdere mensen te vermaken en dan gaat dit niet op. Ook daar komt het andere probleem om de hoek kijken. Fabrikanten gooien met hele hoge getallen als het gaat om het aantal gelijktijdige gebruikers. Uitzonderingen daargelaten, is het bij een accesspoint met gebruik van één radio circa dertig gebruikers het hoogst haalbare en met twee radio’s circa zestig gebruikers etc. Veel recreatieondernemers herkennen wel dat er bij grote drukte op het park de accesspoints gereset moeten worden, de oorzaak is te veel gebruikers op een accesspoint. 

Gewenste situatie

We willen dus meer accesspoints dichter bij de apparaten van de gebruikers brengen. Dat geeft de mogelijkheid om de apparaten van de gebruikers makkelijker te kunnen laten terugzenden. Dit kunnen we doen door een accesspoint te plaatsen per 2 tot 4 toeristische plaatsen en bij de jaarplaatsen en verhuur accommodaties het accesspoint binnen te plaatsen. 

Het bijkomende voordeel is dat het aantal gebruikers per accesspoints drastisch omlaag gaat. We kunnen ook een minder zwaar (lees minder duur) accesspoint plaatsen en dan is de impact veel lager als er en keer eentje uitvalt. Door de verbeterde verbinding zal dit er uiteindelijk toe leiden dat er geen klachten meer worden gemeld aan de balie. We zien inmiddels dat verschillende recreatie overstappen naar de smallcell technologie al dan niet gefaseerd of in hybride model. 

Odoo • Tekst en afbeelding