Corona maatregelen

Wij hebben ook kennis genomen van de door de overheid gestelde maatregelen om het Corana virus in te perken. Wij volgen strikt de aanbevelingen en instructies van overheid en het RIVM. Dit heeft geen directe negatieve gevolgen voor onze dienstverlening, echter brengt het een aantal praktische maatregelen met zich mee. Bij een bezoek op locatie zullen we de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 

  • We zullen geen handen schudden, ook geen fist-bump, elleboog-tik. Een eenvoudig goededag zal moeten volstaan. 

  • We houden afstand, alle overdrachten van materiaal zal contactloos plaatsvinden. 

  • We werken wel eens samen met medewerkers van onze afnemers, dat doen we nu niet, we houden afstand. 

  • We gebruiken doorgaans sleutels voor de toegang tot kasten. Metalen houden meerdere dagen het virus in leven. Wij zullen de sleutels aannemen met handschoenen en deze vervolgens met alcohol/ethanol ontsmetten. We vragen eventuele alcohol oplosbare zaken zoals sleutelhangers e.d. vooraf te verwijderen. Voor teruggave zullen we de sleutels opnieuw ontsmetten en weer teruggeven met een handschoen. 

  • Normaal gesproken eten en drinken we in de kantine mee met de andere medewerkers, we zullen ons hiervan weerhouden en de lunch in de bus nuttigen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat gezondheid belangrijk is voor iedereen, we staan ook achter de genomen maatregelen.